Chè Ngọc Điệp (Thốt nốt) – Thành phố Long Xuyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0838 053 737
Trang web
Vị trí chính xác 103.884.755, 1.054.387.083


Địa chỉ Chè Ngọc Điệp (Thốt nốt) ở đâu?

P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Ngọc Điệp (Thốt nốt) như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-21:30], Thứ Ba:[17:00-21:30], Thứ Tư:[17:00-21:30], Thứ Năm:[17:00-21:30], Thứ Sáu:[17:00-21:30], Thứ Bảy:[17:00-21:30], Chủ Nhật:[17:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơm hến Bà Cam - Vỹ Dạ