Chè Thái Lan 280 – Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 67 Đ. Võ Thành Long, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 807 10 60
Trang web chethai280binhduong.com
Vị trí chính xác 10.981.233.099.999.900, 106.655.619


Địa chỉ Chè Thái Lan 280 ở đâu?

67 Đ. Võ Thành Long, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Thái Lan 280 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  IVan coffee & tea - Thới Hoà