Cheers pub

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 P. Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3827 827
Trang web avanihotels.com
Vị trí chính xác 208.643.316, 10.668.956.809.999.900


Địa chỉ Cheers pub ở đâu?

12 P. Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cheers pub như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Idol - Phường 3