Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc, TT. Phước Bửu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 169 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3874 569
Trang web
Vị trí chính xác 10.539.416.899.999.900, 1.074.117.442


Địa chỉ Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc ở đâu?

169 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phước Trung