Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè – Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 350 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 0242
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 107.484.028, 1.067.286.479


Địa chỉ Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè ở đâu?

350 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sở Giáo dục & Đào tạo - Hội khuyến học tỉnh Bình Dương - Phú Chánh