Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 601B Thuỳ Dương Business Center Q., Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3246 848
Trang web daivietgroup.net
Vị trí chính xác 208.464.183, 10.670.646.839.999.900


Địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt ở đâu?

601B Thuỳ Dương Business Center Q., Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:15], Thứ Ba:[08:00-17:15], Thứ Tư:[08:00-17:15], Thứ Năm:[08:00-17:15], Thứ Sáu:[08:00-17:15]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Xemaynhapkhau.vn - Xe Máy Nhập Khẩu - An Phú