Chi nhánh Công ty UDEC- Xí nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp, Kim Dinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 268 Trịnh Đình Thảo, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3741 369
Trang web udec.com.vn
Vị trí chính xác 105.050.092, 1.071.524.049


Địa chỉ Chi nhánh Công ty UDEC- Xí nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp ở đâu?

268 Trịnh Đình Thảo, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Công ty UDEC- Xí nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thiết Kế Nhà Đẹp Huế - Free 50% thiết kế - An Đông