Chim cá cảnh Long Hải, Tân Quy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 385 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 964 63 76
Trang web
Vị trí chính xác 10.738.368.999.999.900, 10.671.311.039.999.900


Địa chỉ Chim cá cảnh Long Hải ở đâu?

385 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chim cá cảnh Long Hải như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thủy Sinh