Chợ Bà Điểm – Bà Điểm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3712 6591
Trang web
Vị trí chính xác 108.402.467, 1.066.000.387


Địa chỉ Chợ Bà Điểm ở đâu?

34 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Bà Điểm như thế nào?

Thứ Sáu:[05:30-11:00], Thứ Bảy:[05:30-11:00], Chủ Nhật:[05:30-11:00], Thứ Hai:[05:30-11:00], Thứ Ba:[05:30-11:00], Thứ Tư:[05:30-11:00], Thứ Năm:[05:30-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Nhân Nghĩa - Nhân Nghia