Chợ Bình Hòa – Bình Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL91, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 6520 151
Trang web
Vị trí chính xác 104.631.746, 1.053.404.911


Địa chỉ Chợ Bình Hòa ở đâu?

QL91, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Bình Hòa như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Kim Long, Châu Đức