Chợ Đệm – TT. Tân Túc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MHVH+76C, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 363 42 42
Trang web
Vị trí chính xác 106.931.815, 1.065.780.139


Địa chỉ Chợ Đệm ở đâu?

MHVH+76C, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Đệm như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Thạnh Lộc, Cai Lậy - Thạnh Lộc