Chợ Hà Nội – Hanoi Market – Thắng Lợi 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WQ26+Q7X, Đ. Số 7 TĐC, Thắng Lợi 2, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 900 67 96
Trang web
Vị trí chính xác 10.901.999.199.999.900, 1.067.607.477


Địa chỉ Chợ Hà Nội - Hanoi Market ở đâu?

WQ26+Q7X, Đ. Số 7 TĐC, Thắng Lợi 2, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Hà Nội - Hanoi Market như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe Chợ Đồ Cổ, Phường 13