Chợ Kim Biên, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Đ. Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 749000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 1557
Trang web ting.vn
Vị trí chính xác 107.499.889, 1.066.559.312


Địa chỉ Chợ Kim Biên ở đâu?

37 Đ. Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 749000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Kim Biên như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-14:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thác Cam Ly - Phường 5