Chợ ô tô Lâm Hùng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 307 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 867 89 19
Trang web chootolamhung.com
Vị trí chính xác 20.835.891.699.999.900, 1.066.863.937


Địa chỉ Chợ ô tô Lâm Hùng ở đâu?

307 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ ô tô Lâm Hùng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DŨNG Ô TÔ TÂY NINH, Ấp Ninh Phú