Chợ Phước Bình, Trảng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bình Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 993 74 89
Trang web
Vị trí chính xác 11.022.876.499.999.900, 1.062.296.612


Địa chỉ Chợ Phước Bình ở đâu?

Bình Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Phước Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[04:00-09:00], Thứ Bảy:[04:00-09:00], Chủ Nhật:[04:00-19:00], Thứ Hai:[04:00-19:00], Thứ Ba:[04:00-19:00], Thứ Tư:[04:00-19:00], Thứ Năm:[04:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Đệm - TT. Tân Túc