Chợ Trịnh Xá

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WJCV+W89, Đường tỉnh 351, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 000 836
Trang web
Vị trí chính xác 209.222.775, 10.664.337.239.999.900


Địa chỉ Chợ Trịnh Xá ở đâu?

WJCV+W89, Đường tỉnh 351, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Trịnh Xá như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Nguyễn Tri Phương - Hoà Cường Bắc