Chùa Bửu Đức – Phường Tân Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HFPJ+G3F, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 529 45 45
Trang web
Vị trí chính xác 15.586.324.699.999.900, 10.848.017.209.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3169dcfec66b86a5:0x83b0874d9fa4bafd

Xem thêm:  Chùa Phật Linh, Tân Hoà