Chùa Đức Phú – Nhơn Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3780 0041
Trang web
Vị trí chính xác 106.737.068, 1.067.110.213


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Phước Huệ - Trảng Bom