Chùa Hào Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 62310717
Trang web
Vị trí chính xác 20.831.380.199.999.900, 1.066.919.097


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Quan Âm Các, Phường 5