Chùa Kiên Linh, Hoà Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G6F5+67H, ĐT52, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0334 636 414
Trang web
Vị trí chính xác 105.230.637, 1.072.082.313


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Bửu Phước - Bình Lợi