Chùa Phổ Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 295 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3853 472
Trang web
Vị trí chính xác 20.854.661.099.999.900, 1.066.886.723


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Vĩnh Thọ