Chùa Phước Thái – Phước Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Đường số 21, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5409 6453
Trang web
Vị trí chính xác 108.182.365, 1.067.691.863


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thiền Viện Nguyên Không - Thống Nhất