Chùa Tân Long – Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu phố Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3710 513
Trang web
Vị trí chính xác 109.437.558, 1.067.540.676


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Phước Hoà - Phường 2