Chùa Tiên Phước (Chùa Tiên Nộn) – Phú Vang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lại Lộc, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 805 92 08
Trang web
Vị trí chính xác 165.295.324, 1.075.780.518


Địa chỉ Chùa Tiên Phước (Chùa Tiên Nộn) ở đâu?

Lại Lộc, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Tiên Phước (Chùa Tiên Nộn) như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CHÙA THANH NGUYÊN, phường