Chùa Vạn Niên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 364 Đ. Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3836 3055
Trang web chuavannien.vn
Vị trí chính xác 21.066.241.599.999.900, 1.058.108.955


Địa chỉ Chùa Vạn Niên ở đâu?

364 Đ. Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Vạn Niên như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Linh Nghĩa - Tân Nghĩa