Chung cư An Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RJCV+43R, Đ. Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 608 086
Trang web
Vị trí chính xác 208.203.706, 1.066.426.484


Địa chỉ Chung cư An Viên ở đâu?

RJCV+43R, Đ. Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung cư An Viên như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu - Đa Kao