Chung cư Blue House An Trung – An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1120 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 466 84 45
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.561.123, 10.823.541.189.999.900


Địa chỉ Chung cư Blue House An Trung ở đâu?

1120 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung cư Blue House An Trung như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chung Cư Happy City - Bình Hưng