Chung cư Hera Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 765 86 86
Trang web duyenhailand.vn
Vị trí chính xác 20.864.464.899.999.900, 10.665.252.629.999.900


Địa chỉ Chung cư Hera Hải Phòng ở đâu?

Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung cư Hera Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SORA gardens II - Tp. Thủ Dầu Một