Chung Cư Khang Gia – Tân Hương Phường Tân Quy, Quận Tân Phú – Tân Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 377 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5429 9999
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.789.607.799.999.900, 1.066.185.218


Địa chỉ Chung Cư Khang Gia - Tân Hương Phường Tân Quy, Quận Tân Phú ở đâu?

377 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung Cư Khang Gia - Tân Hương Phường Tân Quy, Quận Tân Phú như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Danang Apartment - Bắc Mỹ Phú