Chuyển phát nhanh DHL, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 330 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1530
Trang web mydhl.express.dhl
Vị trí chính xác 103.654.201, 1.070.894.009


Địa chỉ Chuyển phát nhanh DHL ở đâu?

330 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyển phát nhanh DHL như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng giao dịch Đồng Tâm Cty Phương Trang FUTA Express - ấp 4