Ciao Vợ Đẹp – Chi Nhánh Sài Gòn, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6299 1388
Trang web ciao-vo-ep.business.site
Vị trí chính xác 10.763.278.999.999.900, 106.690.213


Địa chỉ Ciao Vợ Đẹp - Chi Nhánh Sài Gòn ở đâu?

10 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ciao Vợ Đẹp - Chi Nhánh Sài Gòn như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-15:00], Thứ Sáu:[10:00-15:00], Thứ Bảy:[10:00-15:00], Chủ Nhật:[10:00-15:00], Thứ Hai:[10:00-15:00], Thứ Ba:[10:00-15:00], Thứ Tư:[10:00-15:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Già Rừng - Thọ Quang