Circle K Viet Nam, Bình Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 2455
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 108.462.518, 1.067.701.464


Địa chỉ Circle K Viet Nam ở đâu?

45 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Viet Nam như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SIÊU THỊ VĂN MINH - Tây Lộc