CLB Bida 888 – 888 Billiards Club, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 8 Đ. số 3, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 741 68 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.446.949, 1.066.507.415


Địa chỉ CLB Bida 888 - 888 Billiards Club ở đâu?

Số 8 Đ. số 3, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Bida 888 - 888 Billiards Club như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:30], Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30], Thứ Sáu:[08:00-23:30], Thứ Bảy:[08:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bida Đà Nẵng - Sapphire Billiard Club - Hải Châu 1