Clothing Business Shop – Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 342, Hung Vuong Street, Hai Chau District,Da Nang City, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3689 602
Trang web
Vị trí chính xác 160.669.819, 10.821.269.389.999.900


Địa chỉ Clothing Business Shop ở đâu?

342, Hung Vuong Street, Hai Chau District,Da Nang City, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Clothing Business Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142184b1785c9e3:0xd7c327cb0a7cb0d2

Xem thêm:  Râu Men - Shop Nam Xuất Khẩu - tổ 4