C’Nhung Beauty Spa, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 161 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0797 436 161
Trang web business.site
Vị trí chính xác 104.959.636, 10.717.776.599.999.900


Địa chỉ C'Nhung Beauty Spa ở đâu?

161 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của C'Nhung Beauty Spa như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thuỷ Mộc Spa - Phước Thiền