Cọ Hair Design

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X34W+2VC, Hoàng Diệu, Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0384 748 919
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.955.068.699.999.900, 1.070.971.455


Địa chỉ Cọ Hair Design ở đâu?

X34W+2VC, Hoàng Diệu, Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cọ Hair Design như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-19:30], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30], Thứ Sáu:[08:30-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hớt Tóc Hải Đăng - Hàng Kênh