Cò Lả Quán, Phường 14

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 55C Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3510 4465
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 108.042.517, 10.669.954.179.999.900


Địa chỉ Cò Lả Quán ở đâu?

55C Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cò Lả Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bò Né Anh - Tiamo Bún Đậu Mắm Tôm - Vĩnh Trung