Cơ Sở Giặt Là Quần Áo Thúy Mây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 239, Đường Hạ Đoạn 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 361 25 76
Trang web
Vị trí chính xác 208.519.342, 10.673.370.109.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Giặt Là Phương Bảo Trân