Cơ Sở Massage Người Khiếm Thị Tình Thương – Phường Tân Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 154 Đường Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 525 31 88
Trang web
Vị trí chính xác 155.754.273, 108.476.108


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3169dce20de26c41:0x74f046e0226f1f4a

Xem thêm:  CS Bấm Huyệt Người Mù Lê Ng Khang, Khu Phố 4