Cơ Sở Sx Bánh Ngọt Linh Đa – Khu Phố 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3/6a Đ. Đồng Khởi, Khu Phố 6, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 660 60 19
Trang web
Vị trí chính xác 10.956.629.399.999.900, 1.068.612.235


Địa chỉ Cơ Sở Sx Bánh Ngọt Linh Đa ở đâu?

3/6a Đ. Đồng Khởi, Khu Phố 6, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Sx Bánh Ngọt Linh Đa như thế nào?

Thứ Năm:[04:00-22:30], Thứ Sáu:[04:00-22:30], Thứ Bảy:[04:00-22:30], Chủ Nhật:[04:00-22:30], Thứ Hai:[04:00-22:30], Thứ Ba:[04:00-22:30], Thứ Tư:[04:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm bánh Oanh's Bakery, Unnamed Road