Coffee Black & White 2 – Hương Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9HV9+GJX, QL1A, Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 207 91 23
Trang web
Vị trí chính xác 163.938.627, 10.756.910.459.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Highlands Coffee, Phú Hoà