Coffee Cơm Trưa Văn Phòng BaByLon – Tân Uyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 867 17 07
Trang web
Vị trí chính xác 11.117.909.299.999.900, 1.067.014.835


Địa chỉ Coffee Cơm Trưa Văn Phòng BaByLon ở đâu?

Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Coffee Cơm Trưa Văn Phòng BaByLon như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The Coffee House - Triệu Nữ Vương - Hải Châu 2