Cơm Chay Thiện Phước, Phú Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 11, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, 11 Thoại Ngọc Hầu, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 818 52 89
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.784.159.599.999.900, 10.663.930.839.999.900


Địa chỉ Cơm Chay Thiện Phước ở đâu?

Số 11, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, 11 Thoại Ngọc Hầu, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Chay Thiện Phước như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-20:30], Thứ Sáu:[05:00-20:30], Thứ Bảy:[05:00-20:30], Chủ Nhật:[05:00-20:30], Thứ Hai:[05:00-20:30], Thứ Ba:[05:00-20:30], Thứ Tư:[05:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tỉnh Quán (Quán Chay Đà Nẵng - Vegan Restaurant) - Thọ Quang