Cơm gà ta Vinh Ký – Liên Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1 Trần Bình Trọng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 976 29 54
Trang web
Vị trí chính xác 117.379.226, 1.083.645.882


Địa chỉ Cơm gà ta Vinh Ký ở đâu?

Số 1 Trần Bình Trọng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà ta Vinh Ký như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Gà Long Khánh - Phước Long A