Cơm Gà Xối Mắm Còn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 46 P. Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 821 57 84
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 210.031.647, 1.058.625.979


Địa chỉ Cơm Gà Xối Mắm Còn ở đâu?

Số 46 P. Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Xối Mắm Còn như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SINGAFOOD - Phường 10