Cơm Gà xối mỡ – Thới Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. DJ10, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 169 77 38
Trang web
Vị trí chính xác 11.099.056, 1.066.408.866


Địa chỉ Cơm Gà xối mỡ ở đâu?

Đ. DJ10, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà xối mỡ như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bún mắm Dì Liên - Phước Ninh