Computer And Photocopy Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 314, Da Nang Street, Ngo Quyen District, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0783 100 297
Trang web
Vị trí chính xác 208.615.219, 10.671.419.279.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Sửa Điện Tử Tiến Thành - Liên Nghĩa