Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đà Nẵng Sơn Trà – Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 474R+875, Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3924 998
Trang web
Vị trí chính xác 16.105.772.299.999.900, 1.082.907.343


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31423d80d684309d:0x34d9ff4daddb3110

Xem thêm:  Công Ty CP Đất Xanh Premium - Phường 26