Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn Metro Land, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 835 77 00
Trang web
Vị trí chính xác 10.795.521.299.999.900, 1.066.567.752


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn Metro Land ở đâu?

8 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn Metro Land như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MAI ANH, Tây Ninh