Công ty Cổ phần Đầu tư Nội thất và Xây dựng Kim Thành Phát, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P0102 Chung Cư Phoenix B, Đường Chí Linh 7 KĐT Chí Linh, P, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 150 08 88
Trang web kimthanhphat.vn
Vị trí chính xác 103.757.065, 1.071.112.325


Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Nội thất và Xây dựng Kim Thành Phát ở đâu?

P0102 Chung Cư Phoenix B, Đường Chí Linh 7 KĐT Chí Linh, P, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư Nội thất và Xây dựng Kim Thành Phát như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nội Thất Đồ Gỗ Văn Minh, Phước Hiệp